اطلاعیه درخصوص پرداخت انشعابات آب و فاضلاب

چاپ

اطلاعیه***

باسلام

مشارکین محترم بلوک های ۱و۲عدم پرداخت به موقع هزینه آب و فاضلاب به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰تومان توسط شما باعث ضررو زیان به تمامی مالکین ۶۴واحدمیشود،لذا تا تاریخ۹۷/۰۶/۰۵ مهلت پرداخت دارید، درغیراینصورت برابر مفاد قراردادباشمابرخوردخواهدشد.


باتشکر مدیرعامل زراعت