امروز: چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
- ۲۲ ذیحجه ۱۴۴۱

لیست اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره

اسامی اعضاءهیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن قوامین 3
ردیف نام ونام خانوادگی نام پدر ش.ش کد ملی سمت
1 محمود صیدی برزو 364 2292182688 رئیس هیئت مدیره
2 اکبر اسدی محمد 185 5689337982 نائب رئیس
3 کرامت اله زراعت محمد علی 2786 5689337982 مدیر عامل عضو اصلی
4 ایرج صفوی علی 95479 2290953091 عضو اصلی
5 غلامرضا شکرگزار احمد 3642 2291767615 منشی و عضو اصلی
اسامی بازرسان اصلی و علی البدل
1 بهادر صالحی بهرام 1 2549851838 بازرس اصلی

جستجو در سایت


جستجو