امروز: چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
- ۲۲ ذیحجه ۱۴۴۱

شماره حساب شرکت

شماره حساب

 

باسلام
باتوجه به تغییرشماره حساب بانک قوامین شماره حساب جدید زیربرای پرداخت ده میلیون تومان مربوط به پروژه جبل الدراک اختصاص داده شده است ازاین پس میتوانید برای پرداخت ازاین شماره حساب بانک قوامین استفاده نمائید.
شماره حساب:05311/05/009538/61

 

شماره شبا:IR34052000005311/05/009538/61

 قابلیت واریز وجه از کلیه بانک ها به شماره حساب تعاونی مسکن قوامین 3

جستجو در سایت


جستجو