امروز: سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
- ۱۶ رمضان ۱۴۴۰

گالری تصاویر پروژه

پیشرفت پروژه

عکس های مربوط به بتن ریزی ستون ها و دیوار های طبقه دهم بلوک 1 وسقف طبقه نهم بلوک 2 مورخ 95/09/024

جستجو در سایت


جستجو