امروز: چهارشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
- ۱۴ جمادی الثانی ۱۴۴۰

گالری تصاویر پروژه

پیشرفت پروژه

عکس های  بازدید هیئت مدیره و مهندسین ناظر از پروژه مربوط به اجرای ستون های طبقه دهم بلوک 1واجرای سقف طبقه نهم بلوک 2***مورخ 95/09/15

جستجو در سایت


جستجو