امروز: پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷
- ۷ صَفر ۱۴۴۰

گالری تصاویر پروژه

عکس های مربوط به بازدید

       

عکس های مربوط به بازدید سرمایه گزاران داخلی و خارجی از پروژه جبل الدراک مورخ جمعه  95/10/24

جستجو در سایت


جستجو